Ścieżki dekoracyjne i dróżki

Wykonujemy scieżki dekoracyjne i dróżki, które pozwalają spacerować po różnych częściach ogrodu.

Wykonujemy ścieżki m.in. bruku drewnianego (kostka, okrągły) i z kamienia.

Ścieżki i inne utwardzone nawierzchnie są istotnymi elementami w ogrodach. Ścieżki łączą różne fragmenty ogrodu, a jego partie pokryte utwardzoną nawierzchnią często są najważniejszymi miejscami w ogrodzie. Niektóre niewielkie ogródki lub dziedzińce, są prawie w całości wybrukowane, wybetonowane, lub wyłożone płytkami z kamienia.

Drogi przecinające ogród powinny być starannie zaplanowane, ponieważ w pierwszym rzędzie ich funkcja polega na łączeniu rozmaitych ważnych punktów usytuowanych w jego obrębie. Z praktycznego punktu widzenia wszystkie ścieżki powinny tworzyć harmonijną całość z tymi fragmentami ogrodu, które będą najczęściej użytkowane. Drogi, z których najczęściej korzystamy powinny mieć utwardzoną nawierzchnię, z zastosowaniem materiałów najlepiej harmonizujących z otoczeniem, a ich szerokość nie powinna być mniejsza niż 1 m., pozwala to swobodne mijanie się dwóch osób. Ponad to dobrze jest, jeśli służą one więcej niż jednemu celowi. Na przykład: ścieżka biegnąca wzdłuż trawnika może oddzielać go od pasa roślinności - odgrywa więc rolę linii granicznej, a zarazem możną ją wykorzystać jako platformę widokową.

 

Zagajnik / Szczecin / Usługi budowlane / Usługi ogrodnicze / Marek Starańczak / www.zagajnik.eu